W tym miesiącu Polski Fundusz Rozwoju planuje rozesłać zapytania do firm, które nie prowadzą PPK, mające na celu wyjaśnienie z jakiego powodu program nie został uruchomiony.

W połowie października weszły w życie przepisy, które umożliwią przeprowadzenie tego procesu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu kanałów ZUS. Co za tym idzie w najbliższym Pracodawcy, którzy nie prowadzą PPK powinni otrzymać specjalnie przygotowany formularz z pytaniami o przyczyny nieprzystąpienia do PPK.

Z zapewnień PFR wynika, że proces odbędzie się jak najmniej uciążliwie – formularz ma być łatwy do wypełnienia i nie będzie wymagał żadnej papierowej dokumentacji. Mają w nim zostać wskazane różne możliwe powody braku PPK w firmie, m.in. posiadanie PPE i rezygnacja wszystkich pracowników z udziału w tym programie. Po wskazaniu powodu taki formularz będzie trzeba odesłać również drogą elektroniczną.