Przed przekazaniem środków uczestnikowi w ramach zwrotu zostaną potrącone wyłącznie:

1) 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 2) podatek od zysków kapitałowych naliczony od 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 3) podatek od zysków kapitałowych naliczony od kwoty odpowiadającej środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, 4) kwota odpowiadająca środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

czytaj dalej

Nie ma takiego obowiązku. Niemniej procedura przekazywania przez podmiot zatrudniający wniosków uczestników złożonych bezpośrednio do niego, dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania PPK, może zostać uregulowana w umowie o zarządzanie PPK.

czytaj dalej

Zgodnie z ustawą o PPK przy wyborze instytucji finansowej należy wziąć pod uwagę  w szczególności warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK. Chodzi głównie o efektywność tych instytucji w inwestowaniu powierzonego kapitału oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

czytaj dalej

Przepisów ustawy o PPK, jak stanowi art. 133 ust. 1, nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w – ustalonym w zależności od liczby osób zatrudnionych zgodnie z art. 134 ust. 1 – terminie rozpoczęcia przestrzegania przez niego ustawy, spełnia łącznie następujące warunki:  

  1. prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE), do którego przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych,
  2. nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.
czytaj dalej

bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do współpracy, jednocześnie zapewniając, że postaramy się spełnić Państwa oczekiwania na najwyższym poziomie obsługi i kompetencji.

Dorota Dula

Dorota Dula

Dyrektor Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 501 469 679
dorota.dula@mentor.pl

Adrian Troczyński

Adrian Troczyński

Z-ca Dyrektora Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 723 780 057
adrian.troczynski@mentor.pl

Julia Hyjek

Julia Hyjek

Specjalista ds. programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 725 210 002
julia.hyjek@mentor.pl
Mentor
Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

+48 56 669 33 04
mentor@mentor.pl

NIP 956 00 03 240
KRS 0000031423 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy
bezpieczne jutro