Ad. 1 Tak, jeśli uczestnik spełnił warunki do nabycia prawa do dopłaty rocznej/ wpłaty powitalnej, powinna ona zostać przekazana na rachunek PPK zmarłego uczestnika. 
Ad. 2 Ewidencja PPK nie będzie otrzymywała informacji o śmierci uczestnika. Nie jest to informacja niezbędna do ustalenia prawa do dopłaty rocznej/ wpłaty powitalnej, ani też jej przekazania na rachunek zmarłego uczestnika PPK. 
Ad. 3 Tak, należy się.