Formularz klienta

Preferowana forma kontaktu
e-mailtelefon


Administratorem Państwa danych osobowych jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181, zwany dalej Administratorem. Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: iod@mentor.pl.
Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, email, numer telefonu) uzyskane przez portal emerytura.mentor.pl. Administrator przetwarza w celu udzielania informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Państwa na tym portalu.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będziemy w stanie udzielić informacji, o które Państwo proszą. Dane będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące* i po upływie tego czasu zostaną usunięte.
Dane te nie są przekazywane innym podmiotom, poza tymi które mogą tego zażądać na podstawie przepisów prawa.
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:
1. prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
2. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;
3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Aby skorzystać z tych praw mogą Państwo skontaktować się z Działem IT znajdującym się na ul. Szosa Chełmińska 177-181 w Toruniu lub wysłać wniosek listownie lub elektronicznie do Administratora na adresy podane na początku tej informacji.