Przed przekazaniem środków uczestnikowi w ramach zwrotu zostaną potrącone wyłącznie:

1) 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 2) podatek od zysków kapitałowych naliczony od 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 3) podatek od zysków kapitałowych naliczony od kwoty odpowiadającej środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, 4) kwota odpowiadająca środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.