W związku ze zmianą ustawy o PPK od 25 czerwca 2019 r. nastąpiło rozszerzenie w zakresie definicji osoby zatrudnionej o osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Podmioty zatrudniające będą musiały dokonać ponownego ustalenia stanu zatrudnienia – o jakim mowa w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK –  od którego zależy termin objęcia ich obowiązkiem uruchomienia PPK.