Zgodnie z przedstawianym w dniu 5 września 2018 r. projektem ustawy o PPK czeka nas reforma w systemie dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych. Planowane zmiany mają być zachętą dla Polaków do długoterminowego oszczędzania, zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i odciążyć system emerytalny (ZUS).

Zmiany będą dotyczyć wszystkich Pracodawców oraz Pracowników i wiążą się ze wzrostem kosztów zatrudnienia oraz obciążeń finansowych Pracowników. PPK staną się obligatoryjnym elementem pakietu świadczeń oferowanym zatrudnionym osobom przez Pracodawców.

Obowiązek tworzenia PPK

Powszechność systemu PPK gwarantować ma nałożenie nowego obowiązku na podmioty zatrudniające. Na Pracodawcy będzie spoczywał obowiązek tworzenia PPK i będzie dotyczyć każdego Pracodawcy zatrudniającego minimum jednego Pracownika, niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 2019r) prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (składka opłacona w grudniu 2018r), a do programu przystąpi minimum 25% zatrudnionych w danym podmiocie. Z obowiązku tworzenia PPK zwolniony jest również mikroprzedsiębiorca jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą Pracodawcy deklaracje o rezygnacji z wpłat do PPK.

W celu otrzymywania najbardziej aktualnych informacji na temat PPK zapisz się do naszego newslettera.