O nas

MENTOR S.A. jako jeden z nielicznych brokerów działających na polskim rynku od ponad 19 lat z sukcesem pomaga swoim Klientom w zakresie tworzenia i funkcjonowania programów emerytalnych. Na przestrzeni lat, w sposób ciągły monitorujemy rynek, by w każdym momencie wesprzeć naszych Klientów profesjonalną wiedzą.

O czym jest ten blog

Niniejszy blog powstał z myślą o tych wszystkich, którzy potrzebują wiedzy w zakresie programów PPE czy też PPK. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki i omówienia wybranych zagadnień, pomogą w bezpieczny sposób przejść przez zawiłości ustawy, która obecnie dyskutowana jest w sejmie RP.

Najnowsze wpisy

Ad. 1 Tak, jeśli uczestnik spełnił warunki do nabycia prawa do dopłaty rocznej/ wpłaty powitalnej, powinna ona zostać przekazana na rachunek PPK zmarłego uczestnika. Ad. 2 Ewidencja PPK nie będzie otrzymywała informacji o śmierci uczest …
czytaj dalej
Tak. Podmiot zatrudniający w świetle wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK ma obowiązek wskazania dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby zatrudnionej przystępującej do PPK (bez względu na obywatelstwo). Dla uczes …
czytaj dalej
Zgodnie z art. 23 ust. 6 podmiot zatrudniający zobowiązany jest wznowić dokonywanie wpłat (co 4 lata) od dnia 1 kwietnia, za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed tą datą, chyba że os …
czytaj dalej
Zwolnienie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o PPK dotyczy zwolnienia z obowiązku przekazywania wyłącznie tych wpłat do PPK, które są finansowane przez podmiot zatrudniający. Przepis nie dotyczy wpłat do PPK finansowanych przez osobę za …
czytaj dalej
Najważniejsze założenia to:  rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego …
czytaj dalej
Ustawa posługuje się tu sformułowaniem „uczestnik PPK składa”, co oznacza, że uczestnik powinien złożyć oświadczenie o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie …
czytaj dalej
Ustawa o PPK w art. 23 ust. 4 określa, że podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył taką deklarację. Wpłaty pobr …
czytaj dalej
Rezygnacja złożona np. w czerwcu 2020 roku będzie skuteczna do 1 kwietnia 2023 roku, czyli do tzw. pierwszego automatycznego wznowienia wpłat do PPK. Kolejne wznowienie nastąpi od dnia 1 kwietnia 2027 roku. Wpłaty będą wznawiane co 4 lata pocz …
czytaj dalej
Przed przekazaniem środków uczestnikowi w ramach zwrotu zostaną potrącone wyłącznie: 1) 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 2) podatek …
czytaj dalej

bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do współpracy, jednocześnie zapewniając, że postaramy się spełnić Państwa oczekiwania na najwyższym poziomie obsługi i kompetencji.

Dorota Dula

Dorota Dula

Dyrektor Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 501 469 679
dorota.dula@mentor.pl

Adrian Troczyński

Adrian Troczyński

Z-ca Dyrektora Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 723 780 057
adrian.troczynski@mentor.pl

Julia Hyjek

Julia Hyjek

Specjalista ds. programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 725 210 002
julia.hyjek@mentor.pl
Mentor
Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

+48 56 669 33 04
mentor@mentor.pl

NIP 956 00 03 240
KRS 0000031423 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy
bezpieczne jutro