W czwartek, 11 lipca 2019 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Komisję Nadzoru Finansowego reprezentował Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym. W spotkaniu wziął udział także Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, z którym Komisja współpracuje przy bezpiecznym wdrożeniu programu PPK.

Spotkanie odbyło się w związku z uruchomieniem programu PPK oraz etapem związanym z pozyskiwaniem klientów przez firmy oferujące PPK do swojego portfela. Zastępca Przewodniczącego KNF zwrócił uwagę na konieczność zachowania odpowiednich zasad prowadzenia działalności programu PPK. Wskazał przede wszystkim na przepisy zabraniające oferowania i udzielania przedsiębiorstwom zdefiniowanym jako „podmioty zatrudniające” korzyści w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK. Wskazał, że pod pojęciem korzyści materialnych należy rozumieć nie tylko świadczenia pieniężne, ale również inne korzyści, szczególnie takie, które mogą pojawić się w stosunku do przedsiębiorcy i jego przedstawicieli. Dodał, że z uwagi na przepisy antykorupcyjne te same rygory dotyczą także oferowania korzyści organizacjom reprezentującym pracowników, które biorą udział w procesie wyboru dostawcy PPK. Zastępca Przewodniczącego KNF podkreślił, że szczególnie istotne jest, aby proces oferowania PPK był prowadzony transparentnie i nie prowadził do podejrzeń o nadużycia, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na percepcję pracowników, którzy są członkami PPK.

Przedstawiciel KNF zwrócił także uwagę uczestników spotkania na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w imieniu instytucji finansowych
działalność informacyjną oraz odpowiedzialnymi za proces zwierania umów o uczestnictwo w PPK. Wskazał, że w szczególności ważne jest, aby instytucje finansowe posiadały odpowiednie i adekwatne regulacje i mechanizmy zapobiegające nieuprawnionemu działaniu przy pozyskiwaniu umów o zarządzanie PPK oraz umożliwiające weryfikację, czy reprezentujące te firmy podmioty takie regulacje posiadają i ich przestrzegają. Dodał, że Urząd KNF będzie zwracał szczególną uwagę na działalność i na programy sprzedażowe podmiotów, które oferują programy PPK oraz podmiotów nadzorowanych, które są biznesowo powiązane z podmiotami oferującymi te programy.

Prezes PFR Paweł Borys wskazał podczas spotkania, że bardzo ważne jest, aby program PPK zyskał wiarygodność pracodawców i pracowników. Jego zdaniem jest to wspólny interes wszystkim instytucji zaangażowanych w ten program z punktu widzenia długoterminowego rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków.