W dniu 3 października odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w trakcie prac wprowadzono dwie z punktu widzenia Pracodawców istotne poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy doprecyzowania definicji Uczestnika PPK. Zgodnie z najnowszym zapisem Uczestnikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Takie rozwiązanie eliminuje wszystkie niejasności w przypadku odpłatnych staży uczniowskich czy też wynagrodzenia nieletnich np. za udział w reklamie.

czytaj dalej

bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do współpracy, jednocześnie zapewniając, że postaramy się spełnić Państwa oczekiwania na najwyższym poziomie obsługi i kompetencji.

Dorota Dula

Dorota Dula

Dyrektor Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 501 469 679
dorota.dula@mentor.pl

Adrian Troczyński

Adrian Troczyński

Z-ca Dyrektora Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 723 780 057
adrian.troczynski@mentor.pl

Julia Hyjek

Julia Hyjek

Specjalista ds. programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 725 210 002
julia.hyjek@mentor.pl
Mentor
Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

+48 56 669 33 04
mentor@mentor.pl

NIP 956 00 03 240
KRS 0000031423 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy
bezpieczne jutro